Theater Rotterdam zoekt Hoofd Financiële afdeling / Controller

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam. Vanaf 2017 produceert en programmeert Theater Rotterdam theater van hoge kwaliteit, ontwikkelt onafhankelijk talent en weet nieuwe publieksgroepen te engageren. Nauw betrokken bij de ontwikkeling van Theater Rotterdam is regisseur Johan Simons, die artistiek leider is van het Europese platform van Theater Rotterdam en zorg draagt voor een sterke internationale werking. Binnen en buiten de muren van de eigen theaters plaatst Theater Rotterdam met vakmanschap en radicale verbeeldingskracht theater midden in de wereldstad en versterkt zo het publieke en maatschappelijke draagvlak voor de podiumkunsten.

Theater Rotterdam ontstaat uit de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste alliantiepartner. Theater Rotterdam kent een driehoofdige directie: algemeen directeur Melle Daamen, artistiek directeur Ellen Walraven en directeur bedrijfsvoering Bert Determann. Theater Rotterdam start op 1 januari 2017, de uitwerking van de plannen en de organisatievorming zijn in volle gang.

204025 dsc 5488breed klein cc9105 large 1460561483

Theater Rotterdam zoekt een hoofd Financiële Afdeling / Controller.

Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, geeft leiding aan circa 6 medewerkers en verricht de werkzaamheden onder leiding van de Algemeen Directeur.

Functieprofiel

 • Als hoofd Financiële Afdeling / Controller ben je eindverantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controle op alle financiële processen en heb je de dagelijkse leiding over de medewerkers van de Financiële Afdeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige financiële administratie van Theater Rotterdam in alle facetten. Op zowel strategisch als operationeel niveau adviseer en ondersteun je de directie en je collega’s in de staf.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van Theater Rotterdam en vanwege de fusiedatum van 1 januari 2017 tevens voor het afsluiten van de jaarrekeningen van nu nog onderliggende stichtingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarenbegroting, de daaruit volgende jaarbegrotingen en verzorgt tussentijdse rapportages aan de Raad van Toezicht.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en de belastingdienst, je beheert de verzekeringsportefeuille.
 • Je werkt mee aan het opstellen en afrekenen van projectsubsidies en de daarbij behorende tussentijdse rapportages. Het gaat zowel om Nederlandse, maar ook internationale (vaak aan de Europese Unie gelieerde) projecten.
 • Je stelt heldere procedures op voor jouw afdeling en draagt zorg voor de implementatie hiervan. Je bent in staat om noodzakelijke verandering te begeleiden binnen de afdeling.

Functionele relaties

 • Intern: directie, raad van Toezicht en sponsorfonds, managementteam, artistieke staf, productie & planning, personeel & organisatie, technische diensten, facilitair, ICT, events, marketing & communicatie, kassa, horeca;
 • Deelnemer in en/of leider van projecten inzake: ICT/proces- en automatiseringsoptimalisatie, investeringsbeslissingen, inrichting van rapportages, opstellen van prestatie indicatoren, informatieverstrekking aan budgethouders;
 • Extern: bespelers, koepelorganisaties, subsidiënten, relevante netwerken voor de organisatie.
203374 theaterrotterdam klein 2ed3c4 large 1460120611

Kerncompetenties

Je bent een goed en deskundig manager

 • Je maakt deel uit van het managementteam en bent medeverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie als geheel;
 • Je geeft als meewerkend voorman dagelijks leiding aan de Financiële Afdeling en ziet strak toe op deskundige accurate uitvoering van de taken;
 • Met jouw vakkennis en ervaring structureer je en bewerkstellig je betrokkenheid;
 • Je begrijpt dat helderheid en inzichtelijkheid van groot belang is;
 • Je draagt zorg voor het welzijn, de vakinhoudelijke ontwikkeling en het functioneren van de medewerkers alsmede voor goede arbeidsomstandigheden.

Je bent visionair op jouw vakgebied

 • Je ontwikkelt de optimale financiële structuur voor de nieuwe fusie-organisatie waarin produceren, presenteren en het ontwikkelen van talent samengaan;
 • Je draagt zorg voor up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en automatisering en volgt laatste ontwikkelingen op de voet.

Vereisten

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen heb je minimaal een opleiding op HBO niveau afgerond en beschik je over meerjarige leidinggevende ervaring. Je vakinhoudelijke kennis is up-to-date. Je hebt strategisch en commercieel inzicht en kijkt met een ondernemende blik. Je bent een bouwer en communicatief. Elk detail wordt door jou gezien en tegelijkertijd heb je de hoofdlijnen duidelijk voor ogen. Jouw mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend. Je hebt bij voorkeur kennis van Exact Globe/Synergy, Ticketmatic, Yesplan. Dat werken in het theater met zich meebrengt dat je ook ’s avonds werkt vind je vanzelfsprekend. Affiniteit met kunst en cultuur is een aanbeveling. Bij voorkeur woon je in Rotterdam.

Werving- en selectie procedure

 • Sollicitaties kunnen worden gericht aan Melle Daamen, algemeen directeur.
 • Sollicitaties kunnen worden verzonden aan Sara Makka, personeelsfunctionaris - sara.makka@theaterrotterdam.nl
 • Inzendtermijn sluit 3 oktober 2016
 • De selectiegesprekken met potentiële kandidaten worden gevoerd in de week van 10 oktober 2016
 • De salariëring is gebaseerd op de cao Theater en Dans.
Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.

De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot
Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek

Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam.

berichten