Rotterdam krijgt in 2017 nieuw stadstheater

Theater Rotterdam wordt uniek verbond produceren, programmeren & talentontwikkeling

Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam gaan samen als Theater Rotterdam. Een nieuw stadstheater voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater. Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met kunstenaarsensemble bestaande uit Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn van Heemstra.

203374 theaterrotterdam klein 2ed3c4 original 1460120611

persbericht  |  Rotterdam, 14 maart 2016

Theater Rotterdam: uniek verbond produceren, programmeren & talentontwikkeling

Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam fuseren tot Theater Rotterdam. Acteursgroep Wunderbaum is de eerste alliantiepartner. Op 1 februari 2016 is de gezamenlijke Cultuurnota-aanvraag Midden in de wereldstad ingediend bij het Rijk en de Gemeente Rotterdam. Vanaf mei 2016 is er één Raad van Toezicht. Vanaf januari 2017 treedt de nieuwe organisatie in werking.

Theater Rotterdam introduceert een uniek model in Nederland waarin het produceren en programmeren van theater en het ontwikkelen van talent verenigd zijn. Het nieuwe stadstheater maakt en presenteert grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater dat risico’s neemt en discussie opzoekt. Het plaatst experimentele voorstellingen voor een klein publiek naast grootschalige projecten voor 1200 toeschouwers op locatie. Vormonderzoek staat naast grote thema's en vertellingen. In inhoud, vorm en organisatie kiest Theater Rotterdam nadrukkelijk voor een grensoverschrijdend Europees perspectief. Rotterdam is de bron én de brug naar andere wereldsteden.

De algemeen en artistiek directeur van de Rotterdamse Schouwburg, Ellen Walraven, wordt artistiek directeur van Theater Rotterdam, naast een nog te benoemen operationeel directeur en algemeen directeur. Walraven stuurt vier artistiek leiders aan:

  • Bianca van der Schoot leidt het platform Makers & Innovatie waar nieuwe vormen van theater worden ontworpen;
  • Tanja Elstgeest leidt het platform Talentontwikkeling; met nieuwe theatermakers wordt in een meerjarige samenwerking een eigen artistiek pad ontwikkeld;
  • Johan Simons draagt de verantwoordelijkheid voor het Europees platform tussen NTGent, Schauspielhaus Bochum en Theater Rotterdam;
  • Walther van den Heuvel leidt het platform Programmering en draagt verantwoordelijkheid voor een artistiek hoogwaardige programmering en een cultuurmaatschappelijke (rand)programmering.

Theater Rotterdam gelooft in de wederzijdse beïnvloeding van gevestigde, nieuwe en de nieuwste generatie theatermakers en kiest voor een kunstenaarsensemble.

Dit bestaat uit: Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn van Heemstra. Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met een aantal partners. Zij functioneren onafhankelijk maar hebben een grote binding met Theater Rotterdam. Het gaat om Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.

Doel van Theater Rotterdam is niet alleen via merkversterking het theater in de stad te brengen, maar ook de stad in het theater. Theater Rotterdam zet met de stadsfoyer in op een plek van ontmoeting, confrontatie en co-creatie met Rotterdamse burgers en heeft een sterke focus op educatie.

Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam en ontstaat uit de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste alliantiepartner.

Een nieuw stadstheater vanaf 2017 voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater. Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met een kunstenaarsensemble bestaande uit Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met vaste partners: Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.