Theater Rotterdam zoekt Algemeen directeur

Het nieuwe stadstheater van Rotterdam ontstaat uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam en de eerste alliantiepartner Wunderbaum zoekt een Algemeen directeur. Deze maakt met de Artistiek directeur en de directeur Bedrijfsvoering deel uit van de driekoppige directie van Theater Rotterdam en is hiervan de voorzitter.

Vacature Algemeen directeur  |  Rotterdam, 14 april

Op de vacature kan niet meer gesolliciteerd worden, de sluitingstermijn is verstreken.

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam. Vanaf 2017 produceert en programmeert Theater Rotterdam theater van hoge kwaliteit, ontwikkelt onafhankelijk talent en weet nieuwe publieksgroepen te engageren. Multidisciplinaire voorstellingen, programma’s in nauwe samenhang met het grootstedelijke discours en inspireren een breed en divers publiek op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Theater Rotterdam kiest in inhoud, vorm en organisatie voor een grensoverschrijdend Europees perspectief en doet dit samen met de gevestigde en de nieuwe generatie theatermakers. Nauw betrokken bij de ontwikkeling van Theater Rotterdam is regisseur Johan Simons, die artistiek leider is van het Europese platform van Theater Rotterdam en zorg draagt voor een sterke internationale werking. Binnen en buiten de muren van de eigen theaters plaatst Theater Rotterdam met vakmanschap en radicale verbeeldingskracht theater midden in de wereldstad en versterkt zo het publieke en maatschappelijke draagvlak voor de podiumkunsten. 

 

Theater Rotterdam ontstaat uit de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste alliantiepartner. Als één organisatie en vanuit één stichting is de aanvraag voor de Cultuurplanperiode 2017-2020  ingediend bij Gemeente en  Rijk. Theater Rotterdam start op 1 januari 2017, dit impliceert dat de uitwerking van de plannen en de organisatievorming in volle gang zijn. 

Theater Rotterdam zoekt een Algemeen directeur. Deze maakt met de Artistiek directeur en de directeur Bedrijfsvoering deel uit van de driekoppige directie van Theater Rotterdam en is hiervan de voorzitter.

Functieprofiel

 

 • De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de uitvoering van het beleid, het zorgvuldig beheer van de financiën, de inzet van mensen en middelen en de strategische profilering.
 • Hij/zij is een verbindende en krachtige persoonlijkheid die bestuurlijke beslissingen kan voorbereiden en nemen, die een nieuw instituut in de podiumkunsten in de hoofdstructuur op scherp zet en de verschillende artistieke, organisatorische en zakelijke trajecten weet te verenigen.
 • Om een dynamische organisatie te realiseren, beschikt hij/zij over zakelijke en financiële kennis en ervaring, opgedaan bij een cultureel instituut van vergelijkbaar of hoger niveau.
 • Vanuit een brede zakelijke visie introduceert hij/zij op pragmatische en programmatische wijze vernieuwende concepten en organisatiemodellen.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een toekomstige (bestendige) financiële basis; de wegen binnen de verschillende overheden en fondsen en samenhangende, relevante (markt)partijen zijn hem/haar bekend.
 • De eerste prioriteit is om Theater Rotterdam te positioneren als vernieuwend en vooraanstaand lokaal en internationaal instituut; hij/zij ambieert de positie van first mover ten aanzien van publiek, stad en bestel.

Kernactiviteiten

 

 • In nauwe samenspraak met de Artistieke directeur ontwikkelen van een duurzame strategische visie ten aanzien van de positie van Theater Rotterdam in het lokale en (inter)nationale culturele en maatschappelijk veld;
 • Eindverantwoordelijkheid nemen voor het vertalen van deze visie naar concrete doelstellingen, prestatie-eisen (zoals bezoekersaantallen), (jaar)plannen en bijbehorende budgetten;
 • Ontwikkelen (met de Controller) van een toekomstbestendige (financiële) basis voor Theater Rotterdam; 
 • Als cultureel ondernemer de benodigde gelden werven van subsidiegevers, fondsen, vrienden, bedrijven en andere sponsoren; onderhouden van bijzonder goede betrekkingen met de belangrijkste van deze partijen;
 • Als gezaghebbende ambassadeur een volwaardig gesprekspartner zijn voor (internationale) externe partijen en interne professionals;
 • Voorzitterschap directie, leiding geven aan de afdeling Financiën, voorzitter MT, vertegenwoordiger van de directie voor de OR (Wor-bestuurder);
 • Rapporteren aan de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

 • Een vertrouwenwekkende en resultaatgerichte teambuilder die delegeert en draagvlak creëert in de organisatie;
 • Een zichtbare en aanspreekbare communicator die weet om te gaan met geldgevers, zowel vrienden, overheden, bedrijven als fondsen;
 • Een uitstekende, representatieve netwerker met een relevant (inter)nationaal netwerk;
 • Beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden;
 • Beschikt over bewezen leidinggevende capaciteiten en uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Heeft gedegen kennis van-, en ervaring met procesmanagement;
 • Heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder in een culturele organisatie met vergelijkbare complexiteit;
 • Kan medewerkers enthousiasmeren en weet stakeholders aan zich te binden want is een diplomatiek persoon met overwicht en overtuigingskracht.

Werving- en selectieprocedure

 

 • Kandidaten kunnen hun sollicitatie indienen tot maandag 2 mei 2016
 • Men kan zich ook tot de Raad van Toezicht wenden om kandidaten voor de directeursfunctie onder de aandacht te brengen.
 • Sollicitaties en vragen kunnen worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J.P.M. Baeten, per emailadres Ellen.Belgraver@asr.nl
 • Er is een selectiecommissie bestaande uit enkele leden van de Raad van Toezicht.
 • De selectiegesprekken met potentiële kandidaten worden gevoerd in de maand mei, de tweede ronde is in mei/juni.
 • Tevens streeft de selectiecommissie ernaar in de slotronde de Ondernemingsraad, Directieleden en het Management team te raadplegen over de kandidaten.
 • Voordat de benoeming plaats vindt wordt het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam geïnformeerd over de aan te stellen kandidaat.

Overige informatie

 

 • Voor de aanstelling gaat de Raad van Toezicht uit van een contract voor vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging.
 • Voorafgaand aan de aanstelling vindt een gesprek plaats over het contract en de arbeidsvoorwaarden.
 • De Raad van Toezicht benoemt idealiter per 1 september de nieuwe directeur; in onderling overleg kan de exacte datum van de definitieve aanstelling worden bepaald.
 • De salariëring is gebaseerd op de Richtlijnen van de VSCD voor bezoldiging van directies.

 

 

Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.


berichten