Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur spreekt vertrouwen uit in Theater Rotterdam

Rotterdam, 1 juni 2016

Vanaf 2017 vormen de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater en Productiehuis Rotterdam het nieuwe stadstheater Theater Rotterdam, met Wunderbaum als eerste alliantie partner. In het advies dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 1 juni aan de gemeente gaf, spreekt de raad zijn vertrouwen uit en adviseert het Theater Rotterdam op het huidige subsidieniveau van € 8.614.00 te blijven ondersteunen. Ook twee gezelschappen die verbonden zijn aan Theater Rotterdam:  Urland en WArd/waRD krijgen structurele subsidie van Rotterdam. Theater Rotterdam is na Museum Boijmans Van Beuningen de grootste kunstinstelling in Rotterdam.

De RRKC vindt de plannen van Theater Rotterdam ambitieus, de producties avontuurlijk en overtuigend en de programmering spannend. Toch adviseert de raad om de gevraagde subsidie van € 9.244.875 niet volledig toe te kennen. Voor de uitvoering van de nieuwe plannen wordt slechts het huidige budget van Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en Wunderbaum gecontinueerd.

De organisatie is daarom verontrust over de gevolgen van het advies, met name voor het realiseren van bijzondere lokale en internationale voorstellingen en projecten in en met de stad. Deze lopen zonder extra geld gevaar. Vanuit goed werkgeverschap maakt de organisatie zich zorgen over de gevolgen voor de medewerkers. De afgelopen jaren hebben de vier organisaties ondanks een structurele bezuiniging van 1,5 miljoen euro per jaar de prestaties en kwaliteit hoog weten te houden. Om het huidige niveau te handhaven, moet het budget worden verhoogd om inflatie en salarisstijgingen te compenseren. Theater Rotterdam vraagt de gemeente daarom de gevraagde subsidie toe te kennen en gaat het op zoek naar extra gelden.  

Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.


berichten