Theater Rotterdam zoekt Dramaturg Stadstheater

Het nieuwe stadstheater van Rotterdam ontstaat uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam en de eerste alliantiepartner Wunderbaum zoekt een een Dramaturg Stadstheater. De dramaturg heeft een richtinggevende invloed op, en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het artistieke beleid van Theater Rotterdam. De Dramaturg Stadstheater vormt een sleutelfunctie binnen Theater Rotterdam

Vacature Dramaturg Stadstheater (m/v) per direct

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam. Vanaf 2017 produceert en programmeert Theater Rotterdam theater van hoge kwaliteit, ontwikkelt onafhankelijk talent en weet nieuwe publieks-groepen te engageren. Nauw betrokken bij de ontwikkeling van Theater Rotterdam is regisseur Johan Simons, die artistiek leider is van het Europese platform van Theater Rotterdam en zorg draagt voor een sterke internationale werking. Binnen en buiten de muren van de eigen theaters plaatst Theater Rotterdam met vakmanschap en radicale verbeeldingskracht theater midden in de wereldstad en versterkt zo het publieke en maatschappelijke draagvlak voor de podiumkunsten.

 

Theater Rotterdam ontstaat uit de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste alliantiepartner. Theater Rotterdam kent een driehoofdige directie: algemeen directeur Melle Daamen, artistiek directeur Ellen Walraven en directeur bedrijfsvoering Bert Determann. Theater Rotterdam start op 1 januari 2017, de uitwerking van de plannen en de organisatievorming zijn in volle gang.

 

Theater Rotterdam zoekt een Dramaturg Stadstheater. De dramaturg heeft een richtinggevende invloed op, en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het artistieke beleid van Theater Rotterdam. De Dramaturg Stadstheater vormt een sleutelfunctie binnen Theater Rotterdam.

Functieprofiel Dramaturg Stadstheater

Als Dramaturg Stadstheater leg je voortdurend de (lange-termijn) verbanden tussen de artistieke parcoursen van de makers verbonden aan TR, de (gast)programmering en de grootstedelijke vraagstukken die de wereldstad Rotterdam kenmerken. De vraag zal telkens zijn: Hoe kunnen we vanuit de kunst / het perspectief van de kunst de stedelijke context van (specifiek) die wereldstad aanvliegen? En andersom: Hoe kunnen we die context, de maatschappelijke en politieke onderwerpen die de stad aanreikt, vertalen naar het domein van de kunst en de verbeelding? Gezien de omvang en de capaciteit van TR rekenen we de gehele stad – zowel het centrum als de wijken buiten de binnenstad - tot ons bereik, hetgeen zichtbaar moet zijn in de contextprogramma’s.

 

Verder begeleid je als dramaturg stadstheater productiedramaturgen op hoofdlijnen en daag je hen uit het grootstedelijk perspectief mee te nemen in de dramaturgie en contextprogramma’s. De rol is een coachende. Mogelijk ben je voor één voorstelling per seizoen als dramaturg betrokken.

 

Je volgt de makers van TR intensief, weet het werk goed te duiden en te plaatsen in een (inter)nationale maatschappelijke en culturele context. Je publiceert daarover en trekt verbanden naar andere domeinen. Je bouwt mee aan een inhoudelijk reservoir van plannen en ideeën en voedt zo ook de marketing en de branding die bij de creatieve adem van het huis en bij het beoogde publiek past.

 

De functie is dus niet alleen een reflectieve maar ook een actieve. Er wordt verwacht dat je zelf programmavoorstellen doet, variërend van plannen voor labelling, festivalconcepten, talkshows, tentoonstellingen, actualiteitsprogramma’s,  marathonlezingen etc. Je bent in staat om voor die projecten zelfstandig subsidieaanvragen te schrijven, het budget te beheren en afrekeningen in overleg met de afdeling financiën te maken. Vanzelfsprekend sluit je coalities met andere spelers in de stad. Je bent een intermediair tussen culturele organisaties, opleidingen, energiebedrijven, architectenbureaus, sociale verenigingen, media, etc.

Plaats van de functie

De dramaturg stadstheater ondersteunt de artistiek directeur en is verantwoordelijk voor de artistieke begeleiding van de dramaturgen van de theatermakers en regisseurs, voor het initiëren van  programma’s en projecten. De dramaturg maakt deel uit van het artistiek bureau dat aangestuurd wordt door de artistiek directeur.

 

Functionele relatie

 • Intern: artistiek directeur, hoofd programmering, talentontwikkeling, marketing, productie, educatie, het makerscollectief, coördinator artistiek bureau, assistent dramaturg.
 • Extern: culturele en maatschappelijke veld, zowel in de stad Rotterdam, als (inter)nationaal.

Belangrijkste activiteiten

Onderzoek, ontwikkeling, programma maken

 • Je ontwerpt programmaplan voor het nieuwe stadstheater waarin duidelijk wordt hoe de producties van TR zich verhouding tot elkaar en tot het theater, de stad, de actualiteit;
 • je schrijft artikelen/blogs etc over makers in relatie tot grootstedelijke onderwerpen;
 • je initieert en organiseert programma’s en positioneert TR daarmee als frontrunner op dit vlak;
 • je vraagt zelfstandig subsidies aan voor projecten en programma’s;
 • je begeleidt gastdramaturgen.

Advisering en begeleiding artistiek directeur

 • Je ontwikkelt mede de 'lange termijn'-dramaturgie” van het huis met de artistiek directeur;
 • je volgt kritisch makers TR en (gast-programmering) en geeft zo input op het artistiek beleid;
 • je verzamelt en selecteert artikelen / teksten die dienen als inhoudelijke voeding voor makers en directie ten behoeve van de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van TR;
 • je speelt een actieve rol in het artistiek bureau (voedend en sturend) en biedt kritische ondersteuning artistiek directeur;
 • je beoordeelt en bespreekt de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van Theater Rotterdam, niet alleen de concrete creaties, maar de gehele werking en programmering.

Intermediair in het bedrijf tussen de inhoud en andere afdelingen

 • Je verzorgt de inhoudelijke voeding van het werk van medewerkers communicatie en marketing en educatie;
 • je schrijft en/of organiseert de teksten voor intern en / of extern gebruik (projectvoorstellen, programmaboekjes, jaarverslagen etc.).

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • je schrijft uitstekend en hebt diverse publicaties op je naam;
 • je beheerst Engels en Duits;
 • je hebt connecties met inspirerende partners en steden in binnen- en buitenland, om artistieke uitwisseling te stimuleren en expertise te delen;
 • je hebt een grote fascinatie voor de hedendaagse stad en de nieuwe stedelijkheid;
 • je bent verbindend, initiatiefrijk, outgoing, creatief en actiegericht;
 • je hebt ervaring in het produceren en uitvoeren van projecten;
 • je hebt ervaring met fondsenaanvragen, opstellen begrotingen en budgetbeheer;
 • je bent bereid en in staat om op onregelmatige tijden te werken.

Werving- en selectieprocedure

 • Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Ellen Walraven, artistiek directeur Theater Rotterdam – ellen.walraven@theaterrotterdam.nl
 • Sollicitaties kunnen worden gericht aan Ellen Walraven en worden verzonden aan Sara Makka, personeelsfunctionaris – sara.makka@theaterrotterdam.nl
 • Inzendtermijn sluit vrijdag 11 november 2016.
 • De selectiegesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats tussen 21 en 25 november.
 • Voorafgaand aan de aanstelling vindt een gesprek plaats over het contract en de arbeidsvoorwaarden.
 • De salariëring is gebaseerd op de cao Theater en Dans; Dramaturg II, schaal VIII.
Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.


berichten