Wethouder Said Kasmi te gast bij Productiehuis Theater Rotterdam

De Rotterdamse wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi nam de publicatie Bühne Bisoux, een tijdschrift over de jonge theatermaker, in ontvangst. Hij deed dit tijdens Welcome to our Guesthouse, een vierdaags makersfestival van Productiehuis Theater Rotterdam.

Wethouder Said Kasmi was afgelopen zaterdag 27 oktober te gast bij de bijeenkomst How to practice: een werksessie georganiseerd door Veem House of Performance, Het Huis Utrecht en Productiehuis Theater Rotterdam. In het driedelig How to practice programma bespreken makers, performers en andere professionals in de podiumkunsten de verschillende pijlers van de Fair Practice Code. De Fair Practice Code is het kader van eerlijk, transparant en duurzaam werken en ondernemen binnen de culturele sector. Tijdens Welcome to our Guesthouse kregen ook de jonge makers de opdracht de Fair Practice Code toe te passen in hun werk dat ze voor het festival maakten.

 

Het eerste deel van het How to practice programma stond in het teken van transparantie en duurzaamheid. Hoe maken we keuzes in budgetten en praten we over geld? Een panelgesprek waarin Emke Idema, Milou Brockhus en Selm Wenselaers reflecteerden op het jonge makerschap en het installeren van een duurzame praktijk.

 

Het How to practice programma vond plaats tijdens Welcome to our Guesthouse, het makersfestival van Productiehuis Theater Rotterdam. Speciaal voor How to practice vervaardigden kunstenaars Marte Boneschansker en Vincent Brons het tijdschrift Bühne Bisoux. ‘De Jonge Maker’ komt hierin aan het woord over makerschap, fair practice, de praktijk en de toekomst. Bühne Bisoux sprak hiervoor met drieëndertig makers uit zowel Rotterdam als daarbuiten.

 

Wethouder Said Kasmi schoof aan in een casestudy gesprek met kunstenaars en makers. Later onderschreef hij het belang van de Fair Practice Code en gaf aan deze code in het coalitieakkoord te hebben opgenomen. Kasmi zei hier over in gesprek te zijn met het Ministerie van OCW en zijn collega’s van de grote steden in Nederland. Kasmi: ,,Het zal een lange adem vergen om deze code werkelijk te implementeren, maar er is een belangrijke stap gezet door de Fair Practice Code te formuleren en er op verschillende lagen over in gesprek te gaan. Jullie kunnen op mij rekenen dat ik me er ook hard voor zal maken in mijn praktijk.”

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Theater Rotterdam

Voor meer informatie, (meer) rechtenvrij beeldmateriaal en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Caroline van der Niet, 010 40 44 111 of  caroline.vanderniet@theaterrotterdam.nl www.theaterrotterdam.nl

Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.


berichten