AMNE(I)S(T)IA: Say Sorry- BEZETTING GROTE MARKT ROTTERDAM

Dinsdag 5 maart - 15.30 uur

door ACTION ZOO HUMAIN

6 en 7 maart 2019 - Theater Rotterdam

"In het kader van hun voorstelling AMNÈ(I)S(T)IA: Say Sorry in Theater Rotterdam (6 en 7 maart) bezetten 9 jonge makers uit Barcelona om 16u de Grotemarkt in Rotterdam. Hun boodschap is luid en duidelijk: ze zijn bezorgd – om hun eigen toekomst én die van Europa. Want nu het proces tegen de Catalaanse separatisten in volle gang is, worden ze meer dan ooit de onverschilligheid van de Europese burger tegenover politieke gevangenen gewaar.

Dat gebrek aan mededogen klaagt de groep aan in een performance rond het standbeeld van Desiderius Erasmus, die pleitte voor vrijheid van ideeën en tolerantie tegenover diverse meningen. Het gedachtegoed van de humanist staat bijgevolg haaks op de zwijgzame houding van Europa ten opzichte van de politieke situatie in Spanje en het Midden-Oosten, waar AMNÈ(I)S(T)IA: Say Sorry de aandacht op vestigt."

Over de voorstelling

AMNÈ(I)S(T)IA graaft naar de parallellen tussen jihadisten en aanhangers van het Francoregime.

Op 6 en 7 maart brengen negen jonge Catalaanse performers in Theater Rotterdam de voorstelling AMNES(T)IA: Say Sorry op de planken, een danstheaterstuk over nationalisme, politieke gevangenen in Europa en de erfenis van een onverwerkt verleden.

Onderzoeker (KASK/School of Arts/HoGent) en theatermaker (Action Zoo Humain) Chokri Ben Chikha werd door het Institut del Teatre in Barcelona geselecteerd om een voorstelling te maken met jonge alumni van het instituut. Chokri Ben Chikha: “Met AMNE(I)S(T)IA: Say Sorry wil ik benadrukken dat we interesse moeten tonen voor de situatie in Spanje. Het fascisme vindt een nieuwe voedingsbodem, Europa mag haar ogen daar niet voor sluiten. We willen de artiesten de kans geven om hun ervaringen met het broeierige politieke klimaat met ons te delen.”

In de voorstelling lanceren de jonge performers hun eigen YouTubekanaal. Daarin kaarten ze grote maatschappelijke vraagstukken aan en gaan ze op zoek naar manieren om collectieve trauma’s uit heden en verleden een plaats te geven. Welke gevolgen hebben de daden van franquisten en jihadisten op hun families? Is nationalisme het probleem van deze tijd of net de oplossing? Wordt politiek gevangenschap anno 2019 opnieuw getolereerd in Europa? Met humor en ironie stellen Ben Chikha en Neyskens conservatieve, nationalistische en autoritaire tendensen in de samenleving in vraag.

De voorstelling wordt ingeleid door een voorgesprek met Chokri Ben Chikha (onderzoeker en theatermaker), Maarten Doorman (bijzonder hoogleraar aan de UvA, filosoof, dichter en schrijver) en Robert Glas (fotograaf, o.a. bekend van Before the law). Emma Lesuis modereert.

AMNE(I)S(T)IA: Say Sorry – woensdag 6 maart (Nederlandse première) en donderdag 7 maart 2019 in Theater Rotterdam. Start voorgesprek: 19.30 uur; start voorstelling: 20.30 uur

Voor de voorstelling zoekt Chokri Ben Chikha naar Syriëgangers of van daders/slachtoffers van het Francoregime (Spanjestrijders) om te getuigen over hun ervaringen tijdens de theatervoorstelling AMNE(I)S(T)IA: Say Sorry, op 6 en 7 maart in Theater Rotterdam.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactieniet ter publicatie

 

Voor meer informatie en fotoseen interview met een van de spelers of 

crewleden of het bijwonen van een repetitie (5 maart en 6 maart in Theater Rotterdam) of voorstelling kunt u contact opnemen metJolien Sanderse - jolien.sanderse@theaterrotterdam.nl / 06 12069388

Foto's: Kurt van der Elst

Download PDF
Download PDF
Over Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.


berichten